Żywy Różaniec

 „Odmawiajcie tę modlitwę z gorliwością i prostotą, aby zaczerpnąć radości ze spełnionych obowiązków, siły do stawiania czoła wobec nieuniknionych trudności, jakimi jest przepełnione życie ludzkie, odwagi na każdy dzień kontemplacji przyszłej chwały, obiecanej przez Boga swoim wiernym sługom”.
Jan Paweł II, 1983

ZAPRASZAMY Mężczyzn na spotkania modlitewno-formacyjne w 4 czwartek miesiąca

Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z 20 tajemnic różańcowych. Żywy Różaniec omadla różne intencje Kościoła, świata, parafii, misji oraz przedstawiane przez poszczególnych członków wspólnoty.

Zachęcamy do włączania się w do wspólnej modlitwy różańcowej w ramach Żywego Różańca istniejącego przy naszym klasztorze Sióstr Dominikanek w Justice, IL. Spotkania odbywają się w każdy czwarty czwartek miesiąca o godz. 8:00pm.

Obecnie mamy jedną męską Różę św. Józefa. Panowie, zapraszamy na wspólne spoktania, modlitwę, tworzenie Armi Modlitwy pod patronatem Królowej Różańca św.

PAPIESKIE INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA ROK 2018

Styczeń: ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

Luty: powszechna: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

Marzec: ewangelizacyjna: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

Kwiecień: powszechna: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

Maj: ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

Czerwiec: powszechna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

Lipiec: ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

Sierpień: powszechna: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

Wrzesień: powszechna: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

Październik: ewangelizacyjna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Listopad: powszechna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

Grudzień: ewangelizacyjna: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.

Przyjęcie do Żywego Różańca Mężczyzn

…było wspaniałym przeżyciem nie tylko dla członków Żywego Rózańca i ich Rodzin, ale także dla wiernych zgromadzonych w tym dniu na Mszy św. w kosciele św. Wojciecha. Pierwsza Róża różańcowa, która narodziła się w tym kościle jest pod wezwaniem św. Józefa.

Zapraszamy chętnych to tworzenia następnych Kółek Różańcowych.

Panowie! Zapraszamy na spotkania, które odbywają się u Sióstr Dominikanek w Justice w czwarty czwartek każdego miesiąca o godz. 8:00 pm.

Zapraszamy również chętnych do ofiarowania jednej godziny adoracji tygodniowo przed Najśw. Sakrementem w dowolnym czasie i w dowolnym kosciele. Intencje tej adoracji to: 1. Za kapłanów i osoby konsekrowane, 2. Za nasze rodziny, 3. Za rodziny całego świata.