Żywy Różaniec

 „Odmawiajcie tę modlitwę z gorliwością i prostotą, aby zaczerpnąć radości ze spełnionych obowiązków, siły do stawiania czoła wobec nieuniknionych trudności, jakimi jest przepełnione życie ludzkie, odwagi na każdy dzień kontemplacji przyszłej chwały, obiecanej przez Boga swoim wiernym sługom”.
Jan Paweł II, 1983

ZAPRASZAMY Mężczyzn na spotkania modlitewno-formacyjne w 4 czwartek miesiąca

Uczestnictwo w Żywym Różańcu polega na przynależności do grupy zwanej różą. Każda osoba z róży przez miesiąc odmawia jedną z 20 tajemnic różańcowych. Żywy Różaniec omadla różne intencje Kościoła, świata, parafii, misji oraz przedstawiane przez poszczególnych członków wspólnoty.

Zachęcamy do włączania się w do wspólnej modlitwy różańcowej w ramach Żywego Różańca istniejącego przy naszym klasztorze Sióstr Dominikanek w Justice, IL. Spotkania odbywają się w każdy czwarty czwartek miesiąca o godz. 8:00pm.

Obecnie mamy jedną męską Różę św. Józefa. Panowie, zapraszamy na wspólne spoktania, modlitwę, tworzenie Armi Modlitwy pod patronatem Królowej Różańca św.

PAPIESKIE INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA ROK 2017

Uwaga: Zgodnie z zaleceniem Papieża Franciszka, od 2017 r. coroczna lista intencji zawiera jedną intencję (ogólną lub ewangelizacyjną) w każdym miesiącu. Druga intencja ogłaszana będzie na bieżąco, w związku z aktualnymi wydarzeniami i problemami.

Styczeń
Intencja ewangelizacyjna: Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się, przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.

Luty
Intencja ogólna: Aby ludzie przeżywający próby, zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spychani na margines, spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w naszych wspólnotach.

Marzec
Intencja ewangelizacyjna: Aby prześladowani chrześcijanie doświadczyli wsparcia całego Kościoła przez modlitwę i w postaci pomocy materialnej.

Kwiecień
Intencja ogólna: Aby młodzież umiała wielkodusznie odpowiadać na swoje powołanie, rozważając poważnie również możliwość poświęcenia się Panu w kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.

Maj
Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Afryce dawali profetyczne świadectwo pojednania, sprawiedliwości i pokoju, naśladując Jezusa miłosiernego.

Czerwiec
Intencja ogólna: Aby odpowiedzialni za narody zdecydowanie dokładali starań, by położyć kres handlowi bronią, który jest przyczyną wielu niewinnych ofiar..

Lipiec
Intencja ewangelizacyjna: Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli również za sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia chrześcijańskiego.

Sierpień
Intencja ogólna: Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego.

Wrzesień
Intencja ewangelizacyjna: Aby nasze parafie, ożywiane duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się wiarę i daje świadectwo miłości.

Październik
Intencja ogólna: Aby w świecie pracy wszystkim były zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.

Listopad
Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii swoimi słowami i czynami, przyczyniali się do dialogu, pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii.

Grudzień
Intencja ogólna: Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowaniu nowych pokoleń.

Przyjęcie do Żywego Różańca Mężczyzn

…było wspaniałym przeżyciem nie tylko dla członków Żywego Rózańca i ich Rodzin, ale także dla wiernych zgromadzonych w tym dniu na Mszy św. w kosciele św. Wojciecha. Pierwsza Róża różańcowa, która narodziła się w tym kościle jest pod wezwaniem św. Józefa.

Zapraszamy chętnych to tworzenia następnych Kółek Różańcowych.

Panowie! Zapraszamy na spotkania, które odbywają się u Sióstr Dominikanek w Justice w czwarty czwartek każdego miesiąca o godz. 8:00 pm.

Zapraszamy również chętnych do ofiarowania jednej godziny adoracji tygodniowo przed Najśw. Sakrementem w dowolnym czasie i w dowolnym kosciele. Intencje tej adoracji to: 1. Za kapłanów i osoby konsekrowane, 2. Za nasze rodziny, 3. Za rodziny całego świata.