Serdecznie zapraszamy Lekarzy na „Weekendowe Rekolekcje z Boskim Lekarzem”. Temat rekolekcji to: „Uzdrawiajaca Moc Wiary”. Rekolekcje odbędą się w dniach od 24-26 Marca w Dominikańskim Centrum Rekolekcyjnym w Justice,IL. 9000 W. 81st. Street. Rekolekcje prowadzi O. Konrad Ciechanowski, OCist. Zapraszamy do wykorzystania tej szansy na duchowe ożywienie i umocnienie.